Tin tức & Sự kiện


blog
21/11/2019 - Thông cáo báo trí Công bố đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết ...

Công ty cổ phần đóng tàu Sông Cấm đã ký thỏa thuận cung cấp dịch vụ Kiểm toán với Công ty TNHH Kiểm ...

blog
21/10/2019 - Báo cáo tài chính Công bố báo cáo tài chính Quý III-2019...

Công ty CPĐT Sông Cấm trân trọng công bố Báo cáo tài chính quý III năm 2019 tới các Quý cổ đông...

blog
18/07/2019 - Thông cáo báo trí Công bố báo cáo tài chính quý II - 2019...

Công ty Cổ phần Đóng tàu Sông Cấm công bố bản Báo cáo tài chính Quý II năm 2019 tới các quý cổ đông...

Sản phẩm - Dự án


Giới thiệu Công ty


Lịch sử Công ty cổ phần đóng tàu Sông Cấm

 

Liên hệ nhanh

Thông tin cần biết


blog
17/04/2019 - Hợp tác quốc tế CÔNG TY ĐÓNG TÀU SÔNG CẤM LÀM VIỆC CÙNG TGĐ ĐIỀU HÀNH TẬP ĐOÀN DAMEN - HÀ LAN

Sáng ngày 11/4/2019, Công ty cổ phần đóng tàu Sông Cấm tổ chức đón Ông René Berkvens - Tổng giám đốc điều hành của Tập đoàn Damen – Hà Lan và các chuyên gia sang thăm và làm việc.

blog
21/11/2019 - Thông cáo báo trí Công bố đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2019

Công ty cổ phần đóng tàu Sông Cấm đã ký thỏa thuận cung cấp dịch vụ Kiểm toán với Công ty TNHH Kiểm toán TTP báo cáo tài chính năm kết thúc ngày 31/12/2019

blog
15/02/2019 - Tin tuyển dụng TUYỂN DỤNG NĂM 2019

Công ty cổ phần đóng tàu Sông Cấm thông báo tuyển dụng năm 2019