Tin tức & Sự kiện


blog
15/02/2019 - Tin Công ty Công ty cổ phần đóng tàu Sông Cấm thông báo tuyển dụng năm 2019...

Công ty cổ phần đóng tàu Sông Cấm thông báo tuyển dụng năm 2019...

blog
15/02/2019 - Đại hội cổ đông Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện tham dự ĐHĐCĐ th...

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019...

blog
29/01/2019 - Tin tức & Sự kiện Hội nghị tổng kết năm 2018 và Hội nghị người lao động năm 2019...

Hội nghị tổng kết năm 2018 và Hội nghị người lao động năm 2019...

Sản phẩm - Dự án


Giới thiệu Công ty


Lịch sử Công ty cổ phần đóng tàu Sông Cấm

 

Liên hệ nhanh

Thông tin cần biết


blog
16/08/2018 - Hợp tác quốc tế Công ty CP đóng tàu Sông Cấm làm việc cùng đoàn thương mại hàng hải Hà Lan

Công ty CP đóng tàu Sông Cấm làm việc cùng đoàn thương mại hàng hải Hà Lan

blog
15/02/2019 - Đại hội cổ đông Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

15/02/2019 - Tin tuyển dụng Giấy Mời và Thông tin tài liệu về đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần đóng tàu Sông Cấm

Giấy Mời và Thông tin tài liệu về đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần đóng tàu Sông Cấm