Tin tức & Sự kiện


blog
23/10/2018 - Tin tức & Sự kiện Lễ kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (2...

Lễ kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 – 20/10/2018)...

blog
20/10/2018 - Báo cáo tài chính Công bố báo cáo tài chính quý III - 2018...

Công bố báo cáo tài chính quý III - 2018...

blog
26/09/2018 - Tin Công ty Lễ phát động thi đua hoàn thành kế hoạch SXKD Quý IV và cả năm 20...

Lễ phát động thi đua hoàn thành kế hoạch SXKD Quý IV và cả năm 2018...

Sản phẩm - Dự án


Giới thiệu Công ty


Lịch sử Công ty cổ phần đóng tàu Sông Cấm

 

Liên hệ nhanh

Thông tin cần biết


blog
16/08/2018 - Hợp tác quốc tế Công ty CP đóng tàu Sông Cấm làm việc cùng đoàn thương mại hàng hải Hà Lan

Công ty CP đóng tàu Sông Cấm làm việc cùng đoàn thương mại hàng hải Hà Lan

blog
01/12/2018 - Thông cáo báo trí Công ty cổ phần đóng tàu Sông Cấm đã ký thỏa thuận cung cấp dịch vụ Kiểm toán

Công ty cổ phần đóng tàu Sông Cấm đã ký thỏa thuận cung cấp dịch vụ Kiểm toán với Công ty TNHH Kiểm toán TTP báo cáo tài chính năm kết thúc ngày 31/12/2018

blog
16/08/2018 - Tin tuyển dụng Công ty cổ phần Đóng tàu Sông Cấm Thông báo tuyển dụng năm 2018

Công ty cổ phần Đóng tàu Sông Cấm Thông báo tuyển dụng năm 2018