Tin tức & Sự kiện


blog
18/01/2019 - Quan hệ cổ đông Công bố báo cáo tài chính quý IV - 2018...

Công bố báo cáo tài chính quý IV - 2018...

blog
23/10/2018 - Tin tức & Sự kiện Lễ kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (2...

Lễ kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 – 20/10/2018)...

blog
20/10/2018 - Báo cáo tài chính Công bố báo cáo tài chính quý III - 2018...

Công bố báo cáo tài chính quý III - 2018...

Sản phẩm - Dự án


Giới thiệu Công ty


Lịch sử Công ty cổ phần đóng tàu Sông Cấm

 

Liên hệ nhanh

Thông tin cần biết


blog
16/08/2018 - Hợp tác quốc tế Công ty CP đóng tàu Sông Cấm làm việc cùng đoàn thương mại hàng hải Hà Lan

Công ty CP đóng tàu Sông Cấm làm việc cùng đoàn thương mại hàng hải Hà Lan

blog
18/01/2019 - Quan hệ cổ đông Công bố báo cáo tài chính quý IV - 2018

Công bố báo cáo tài chính quý IV - 2018

blog
16/08/2018 - Tin tuyển dụng Công ty cổ phần Đóng tàu Sông Cấm Thông báo tuyển dụng năm 2018

Công ty cổ phần Đóng tàu Sông Cấm Thông báo tuyển dụng năm 2018