Tin tức & Sự kiện


blog
10/07/2020 - Quan hệ cổ đông Họp hội đồng quản trị của Công ty cổ phần đóng tàu Sông Cấm về vi...

Ngày 09/07/2020, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đóng tàu Sông Cấm đã tổ chức cuộc họp về việc bầu...

blog
09/07/2020 - Quan hệ cổ đông Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020...

Ngày 09/07/2020, Công ty cổ phần đóng tàu Sông Cấm đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường thông ...

blog
09/07/2020 - Hợp tác quốc tế Tổ chức Lễ Đặt ky tàu kéo RSD Tug 2513 - E...

Thực hiện hợp đồng ký kết giữa Tập đoàn Damen – Hà Lan và Công ty cổ phần đóng tàu Sông Cấm. Ngày 7/...

Sản phẩm - Dự án


Giới thiệu Công ty


Lịch sử Công ty cổ phần đóng tàu Sông Cấm

 

Liên hệ nhanh

Thông tin cần biết


blog
09/07/2020 - Hợp tác quốc tế Tổ chức Lễ Đặt ky tàu kéo RSD Tug 2513 - E

Thực hiện hợp đồng ký kết giữa Tập đoàn Damen – Hà Lan và Công ty cổ phần đóng tàu Sông Cấm. Ngày 7/7/2020, Công ty CP đóng tàu Sông Cấm đã tổ chức Lễ đặt ky tàu kéo RSD Tug 2513 – E – 01.

blog
10/07/2020 - Quan hệ cổ đông Họp hội đồng quản trị của Công ty cổ phần đóng tàu Sông Cấm về việc bầu Chủ tịch HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 - 2023

Ngày 09/07/2020, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đóng tàu Sông Cấm đã tổ chức cuộc họp về việc bầu chủ tịch HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 - 2023

blog
15/02/2019 - Tuyển dụng TUYỂN DỤNG NĂM 2019

Công ty cổ phần đóng tàu Sông Cấm thông báo tuyển dụng năm 2019