Tin tức & Sự kiện


blog
23/03/2019 - Hợp tác quốc tế Đoàn Đại sứ Vương Quốc Hà Lan và Hiệp hội hàng hải Hà Lan sang th...

Đoàn Đại sứ Vương Quốc Hà Lan và Hiệp hội hàng hải Hà Lan sang thăm và làm việc tại Công ty CP đóng ...

blog
20/03/2019 - Thông cáo báo trí Công bố Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán...

Công bố Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán...

blog
15/03/2019 - Hợp tác quốc tế Công ty Cổ phần đóng tàu Sông Cấm làm việc cùng Tổng giám đốc dự ...

Công ty Cổ phần đóng tàu Sông Cấm làm việc cùng Tổng giám đốc dự án Tập đoàn Damen - Hà Lan...

Sản phẩm - Dự án


Giới thiệu Công ty


Lịch sử Công ty cổ phần đóng tàu Sông Cấm

 

Liên hệ nhanh

Thông tin cần biết


blog
23/03/2019 - Hợp tác quốc tế Đoàn Đại sứ Vương Quốc Hà Lan và Hiệp hội hàng hải Hà Lan sang thăm và làm việc tại Công ty CP đóng tàu Sông Cấm

Đoàn Đại sứ Vương Quốc Hà Lan và Hiệp hội hàng hải Hà Lan sang thăm và làm việc tại Công ty CP đóng tàu Sông Cấm

blog
20/03/2019 - Thông cáo báo trí Công bố Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán

Công bố Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán

blog
16/08/2018 - Tin tuyển dụng Công ty cổ phần Đóng tàu Sông Cấm Thông báo tuyển dụng năm 2018

Công ty cổ phần Đóng tàu Sông Cấm Thông báo tuyển dụng năm 2018