Tin tức & Sự kiện


blog
24/04/2019 - Thông cáo báo trí Công bố báo cáo tài chính Quý I - 2019...

Công ty cổ phần Đóng tàu Sông Cấm công bố tới quý Cổ đông Báo cáo tài chính Quý I - 2019...

blog
23/04/2019 - Thông cáo báo trí Thông báo về việc chi trả cổ tức năm 2018...

Công ty Cổ phần Đóng tàu Sông Cấm thông báo về việc chi trả cổ tức năm 2018...

blog
17/04/2019 - Đại hội cổ đông TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019...

Ngày 12/4/2019 tại Hải phòng, Công ty cổ phần đóng tàu Sông Cấm đã tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ...

Sản phẩm - Dự án


Giới thiệu Công ty


Lịch sử Công ty cổ phần đóng tàu Sông Cấm

 

Liên hệ nhanh

Thông tin cần biết


blog
17/04/2019 - Hợp tác quốc tế CÔNG TY ĐÓNG TÀU SÔNG CẤM LÀM VIỆC CÙNG TGĐ ĐIỀU HÀNH TẬP ĐOÀN DAMEN - HÀ LAN

Sáng ngày 11/4/2019, Công ty cổ phần đóng tàu Sông Cấm tổ chức đón Ông René Berkvens - Tổng giám đốc điều hành của Tập đoàn Damen – Hà Lan và các chuyên gia sang thăm và làm việc.

blog
24/04/2019 - Thông cáo báo trí Công bố báo cáo tài chính Quý I - 2019

Công ty cổ phần Đóng tàu Sông Cấm công bố tới quý Cổ đông Báo cáo tài chính Quý I - 2019

blog
15/02/2019 - Tin tuyển dụng TUYỂN DỤNG NĂM 2019

Công ty cổ phần đóng tàu Sông Cấm thông báo tuyển dụng năm 2019