Công bố báo cáo tài chính quý IV - 2018

Công ty cổ phần Đóng ràu Sông Cấm trân trọng công bố tới tất cả các Quý cổ đông bản "Báo cáo Tài chính Quý IV năm 2018".

Tải nội dung tại đây

Xem các Báo cáo quý trước

Nội dung liên quan


blog image

16-08-2018

Toàn văn Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Toàn văn Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

blog image

16-08-2018

Nghị quyết Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần đóng tàu Sông Cấm

Nghị quyết Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần đóng tàu Sông Cấm