Công bố đơn vị kiểm toán Soát xét Báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2019

Công ty CP đóng tàu Sông Cấm đã ký thoả thuận cung cấp dịch vụ kiểm toán với Công ty TNHH Kiểm toán TTP theo hợp đồng số 112/2019/HĐKT ngày 02/07/2019 với nội dung : soát xét Báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2019

Tải file PDF tại đây

Nguồn tin: (SC)

Nội dung liên quan


blog image

16-08-2018

Toàn văn Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Toàn văn Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

blog image

16-08-2018

Nghị quyết Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần đóng tàu Sông Cấm

Nghị quyết Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần đóng tàu Sông Cấm