Công ty cổ phần đóng tàu Sông Cấm đã ký thỏa thuận cung cấp dịch vụ Kiểm toán

Ngày 29/11/2018, Công ty cổ phần đóng tàu Sông Cấm đã ký thỏa thuận cung cấp dịch vụ kiểm toán với Công ty TNHH Kiểm toán TTP theo hợp đồng số 222/2018/HĐKT ngày 29/11/2018 với nội dung: Kiểm toán Báo cáo tài chính năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2018

Tải nội dung Thông báo tại đây

(SC)

Nội dung liên quan


blog image

16-08-2018

Toàn văn Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Toàn văn Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

blog image

16-08-2018

Nghị quyết Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần đóng tàu Sông Cấm

Nghị quyết Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần đóng tàu Sông Cấm