Đại hội Đại biểu Đảng bộ Công ty cổ phần đóng tàu Sông Cấm lần thứ 35 nhiệm kỳ 2020 - 2025

Trong hai ngày (14/5 và 15/5/2020), Đại hội đại biểu Đảng bộ Công ty cổ phần đóng tàu Sông Cấm lần thứ 35, nhiệm kỳ 2020-2025 đã diễn ra và thành công tốt đẹp.

Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội

Về dự Đại hội có Đồng chí Vũ Anh Tuấn – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty công nghiệp tàu thủy, Đồng chí Cao Thành Đồng - Ủy viên BTV Đảng ủy, thành viên Hội đồng thành viên, Quyền giám đốc Tổng công ty, các Đồng chí trong HĐTV, Ban Lãnh đạo điều hành, đại diện các ban chuyên môn của Đảng ủy, Công đoàn, Đoàn Thanh niên Tổng công ty, các Đơn vị: Công ty đóng tàu Phà Rừng, Công ty đóng tàu Bạch Đằng, Công ty đóng tàu Hạ Long, Công ty đóng tàu Nam Triệu và 150 đại biểu đại diện cho 203 đảng viên của Công ty.

Đảng bộ Công ty cổ phần đóng tàu Sông Cấm là Đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ Tổng công ty công nghiệp tàu thủy. Trong nhiệm kỳ 2015 – 2020, Đảng bộ đã thường xuyên quan tâm đến công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng; không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng trong doanh nghiệp, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao, hoàn thành các chỉ tiêu, các nhiệm vụ của nhiệm kỳ theo Nghị quyết Đại hội đề ra, góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, đảm bảo việc việc làm cho 100% CBCNV. Trong chỉ đạo sản xuất kinh doanh, Công ty vẫn duy trì được mức tăng trưởng và luôn đảm bảo có lãi. Công ty thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với Nhà nước, trách nhiệm với cộng đồng xã hội, các quyền lợi của cổ đông được đảm bảo, người lao động luôn có đầy đủ việc làm và thu nhập, uy tín và thương hiệu của Công ty ngày càng được nâng cao.

Đ/c Trương Trung Phúc – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Công ty đang báo cáo chính trị của Ban chấp hành Đảng bộ Công ty nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Cụ thể:

- Giá trị sản lượng có mức tăng trưởng hàng năm đạt từ 1%-3%.

- Giá trị doanh thu có mức tăng trưởng hàng năm đạt từ 1%-3%.

- Nộp ngân sách Nhà nước trên 10 tỷ đồng/ năm.

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Công ty cổ phần đóng tàu Sông Cấm tiếp tục xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; phát huy dân chủ, tăng cường kỷ cương, đoàn kết, thống nhất, năng động, sáng tạo đổi mới phương thức lãnh đạo thực hiện hiệu quả công tác sản xuất kinh doanh.

Đ/c Đàm Quang Trung – Phó bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc Công ty đang báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành Đảng bộ Công ty nhiệm kỳ 2015 - 2020

Đại hội đã biểu quyết thông qua báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; dự thảo các văn kiện trình Đại hội lần thứ IV của Đảng bộ Tổng công ty công nghiệp tàu thủy nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đ/c Vũ Anh Tuấn – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty phát biểu tại Đại hội

Phát biểu tại Đại hội, Đ/c Vũ Anh Tuấn – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty đã biểu dương ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ Công ty cổ phần đóng tàu Sông Cấm đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Đề nghị trong thời gian tới, Đảng bộ Công ty tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, triển khai toàn diện, đồng bộ các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng; đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; làm tốt công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí; thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, đảm bảo việc làm, chăm lo đời sống cho người lao động.

Phát huy dân chủ và trí tuệ, Đại hội đã bầu Ban chấp hành Đảng bộ Công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm 12 đồng chí; Đại hội cũng đã bầu 18 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Tổng công ty công nghiệp tàu thủy lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Đ/c Vũ Anh Tuấn – Bí thư Đảng ủy, chủ tịch HĐTV Tổng công ty trao hoa và chúc mừng

Ban chấp hành Đảng bộ Công ty lần thứ 35, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Tại Đại hội, Đảng bộ Công ty đã chúc mừng Đồng chí Trương Trung Phúc – nguyên Bí thư Đảng ủy Công ty khóa 34, nhiệm kỳ 2015 – 2020 đã hoàn thành nhiệm vụ.

Đ/c Vũ Anh Tuấn – Bí thư Đảng ủy, chủ tịch HĐTV Tổng công ty trao hoa và chúc mừng

Đ/c Trương Trung Phúc - nguyên Bí thư Đảng ủy Công ty khóa 34, nhiệm kỳ 2015 – 2020

Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, đoàn viên, người lao động trong Công ty tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng của Công ty, đoàn kết, nhất trí, khắc phục khó khăn, nêu cao tinh thần chủ động, sáng tạo, quyết tâm phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã đề ra.

Nguồn tin: (SC)

 

 

 

Nội dung liên quan


blog image

16-08-2018

Tài liệu họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2018

Tài liệu họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2018

blog image

16-08-2018

Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018