Giấy Mời và Công bố tài liệu về đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần đóng tàu Sông Cấm

Công ty cổ phần đóng tàu Sông Cấm trân trọng gửi tới các Quý Cổ đông Giấy mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 và các thông tin tài liệu liên quan đến đại hội.

BẢNG CÔNG BỐ TÀI LIỆU VỀ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

 TT 

Tên Tài liệu

Ngày cập nhập

Tải về

 08

Giấy mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

18/02/2019

07

Giấy uỷ quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

18/02/2019

06

Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

18/02/2019

05

Quyết định thành lập Ban tổ chức Đại hội và các Tiểu ban phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

18/02/2019

04

Bảng phân công nhiệm vụ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

18/02/2019

03

Chương trình họp phiên thứ nhất Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 

18/02/2019

02

Chương trình họp phiên thứ hai Đại hội cổ đông thường niên năm 2019

18/02/2019

01

Thông báo về ngày đang ký cuối cùng tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

15/02/2019

 

Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật các thông tin tài liệu liên quan đến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần đóng tàu Sông Cấm, Quý cổ đông có thể truy cập website: https://songcam.vn để download tài liệu.

Nguồn tin:SC

Nội dung liên quan


blog image

16-08-2018

Tài liệu họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2018

Tài liệu họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2018

blog image

16-08-2018

Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018