Hội nghị cán bộ chủ chốt lấy ý kiến giới thiệu nhân sự phục vụ Đại hội Đảng bộ Công ty lần thứ 35, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Ngày 18/3/2020, Công ty cổ phần đóng tàu Sông Cấm tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt lấy ý kiến giới thiệu nhân sự cấp ủy tham gia Ban chấp hành Đảng bộ Công ty nhiệm kỳ 2020-2025. Hội nghị do Đồng chí Trương Trung Phúc – Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty chủ trì.

Đ/c Trương Trung Phúc – Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch HĐQT chủ trì Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Trương Trung Phúc - Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhấn mạnh: công tác giới thiệu nhân sự cấp ủy, chức danh Bí thư, Phó bí thư là việc làm rất quan trọng phục vụ cho Đại hội đại biểu Đảng bộ Công ty lần thứ 35, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hội nghị đã tiến hành thảo luận, thống nhất thông qua danh sách giới thiệu và thực hiện bỏ phiếu tín nhiệm nhân sự bao gồm: nhân sự tham gia Ban chấp hành Đảng bộ, nhân sự ban thường vụ Đảng ủy, chức danh Bí thư, Phó bí thư Đảng bộ Công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Sau một thời gian làm việc khẩn trương, nghiêm túc. Vào hồi 11h15, Hội nghị cán bộ chủ chốt lấy ý kiến giới thiệu nhân sự cấp ủy tham gia Đảng bộ Công ty cổ phần đóng tàu Sông Cấm nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã hoàn thành các nội dung đề ra và thành công tốt đẹp.

Nguồn tin: (SC)

Nội dung liên quan


blog image

16-08-2018

Tài liệu họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2018

Tài liệu họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2018

blog image

16-08-2018

Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018