Hội nghị tổng kết năm 2018 và Hội nghị người lao động năm 2019

Ngày 25/1/2019, Công ty cổ phần đóng tàu Sông Cấm đã tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2018 và Hội nghị đại biểu người lao động năm 2019.

Đoàn Chủ tịch điều hành Hội nghị

Về dự Hội nghị có Đ/c Ngô Tùng Lâm - Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty công nghiệp tàu thủy, Đ/c Lê Mạnh Trường – Thành viên Hội đồng thành viên Tổng công ty công nghiệp tàu thủy, Đ/c Trần Bá Thành - Ủy viên BCH Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam, các Đồng chí đại diện các ban chuyên môn của Đảng ủy, Công đoàn, Đoàn Thanh niên Tổng công ty công nghiệp tàu thủy và 155 đại biểu đại diện cho 950 CBCNV Công ty.

Tại Hội nghị, Đ/c Đàm Quang Trung – Tổng giám đốc Công ty đã báo cáo tổng kết các mặt hoạt động và kết quả của Công ty đã đạt được trong năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ của Công ty năm 2019. Trong năm vừa qua, được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Lãnh đạo Tổng công ty công nghiệp tàu thủy cùng sự đoàn kết, nỗ lực của toàn thể CBCNV Công ty đã hoàn thành toàn diện tất cả các chỉ tiêu được giao từ đầu năm.

Về phương hướng, nhiệm vụ năm 2019, với phương châm hành động: đoàn kết, phát huy nội lực, khắc phục khó khăn, giữ vững phát triển sản xuất và đảm bảo an toàn tuyệt đối, Công ty phấn đấu thực hiện kế hoạch SXKD năm 2019 với các chỉ tiêu về giá trị sản lượng, giá trị doanh thu cao hơn năm 2018. Đảm bảo việc làm cho toàn bộ CBCNV.

Đồng chí Ngô Tùng Lâm - Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy - Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty

Phát biểu tại Hội nghị, Đ/c Ngô Tùng Lâm - Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy – Phó Tổng giám đốc Tổng công ty công nghiệp tàu thủy đã biểu dương những thành tích mà Công ty đã đạt được trong năm qua và ghi nhận sự đóng góp của toàn thể CBCNV Công ty vào thành tích chung của Tổng công ty. Đồng thời, đồng chí cũng có ý kiến chỉ đạo, giao nhiệm vụ trong năm 2019 với các chỉ tiêu về SXKD, chỉ tiêu về phong trào rất cụ thể.

Đồng chí Nguyễn Đức Triều - Chủ tịch Công đoàn biểu dương và khen thưởng các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc

Hội nghị đã biểu dương, khen thưởng các tập thể và cá nhân có những thành tích xuất sắc trong năm 2018. Tại Hội nghị Tổng giám đốc và Chủ tịch Công đoàn Công ty đã ký kết Thỏa ước lao động Tập thể năm 2019 và giao ước thi đua về đảm bảo ATLĐ-PCCC năm 2019.

Ký Thỏa ước lao động Tập thể năm 2019

Bước vào năm 2019, tuy còn nhiều khó khăn nhưng với tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo và tích cực công tác của toàn thể CBCNV; Công ty CP đóng tàu Sông Cấm tin tưởng sẽ hoàn thành toàn diện tất cả kế hoạch, nhiệm vụ được giao trong năm 2019.

Nguồn tin (SC)

Nội dung liên quan


blog image

16-08-2018

Tài liệu họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2018

Tài liệu họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2018

blog image

16-08-2018

Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018