Hội nghị Tổng kết năm 2019 và Hội nghị đại biểu Người lao động năm 2020

Ngày 17/1/2020, Công ty cổ phần đóng tàu Sông Cấm đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2019 và Hội nghị đại biểu người lao động năm 2020.

Đoàn Chủ tịch điều hành Hội nghị

Về dự Hội nghị có Đ/c Vũ Anh Tuấn – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty công nghiệp tàu thủy, Đ/c Lê Mạnh Trường – Thành viên Hội đồng thành viên Tổng công ty công nghiệp tàu thủy, các Đồng chí đại diện các ban chuyên môn của Đảng ủy, Công đoàn, Đoàn Thanh niên Tổng công ty công nghiệp tàu thủy và 150 đại biểu đại diện cho gần 950 CBCNV Công ty.

Tại Hội nghị, Đ/c Đàm Quang Trung – Tổng giám đốc Công ty đã báo cáo tổng kết các mặt hoạt động và kết quả của Công ty đã đạt được trong năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ của Công ty năm 2020.

Trong năm vừa qua, được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Lãnh đạo Tổng công ty công nghiệp tàu thủy cùng sự đoàn kết, nỗ lực của toàn thể CBCNV, Công ty đã hoàn thành toàn diện tất cả các chỉ tiêu được giao từ đầu năm.

Về phương hướng, nhiệm vụ năm 2020, với phương châm hành động: đoàn kết, phát huy nội lực, khắc phục khó khăn, giữ vững phát triển sản xuất và đảm bảo an toàn tuyệt đối, Công ty phấn đấu thực hiện kế hoạch SXKD năm 2020 với các chỉ tiêu về giá trị sản lượng, giá trị doanh thu cao hơn năm 2019. Đảm bảo việc làm cho toàn bộ 100% CBCNV.

Đ/c Vũ Anh Tuấn - Bí thư Đảng ủy, chủ tịch HĐTV Tổng công ty công nghiệp tàu thủy

Phát biểu tại Hội nghị, Đ/c Vũ Anh Tuấn – Bí thư Đảng ủy, chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty công nghiệp tàu thủy đã biểu dương những thành tích mà Công ty đã đạt được trong năm qua và ghi nhận sự đóng góp của toàn thể CBCNV Công ty vào thành tích chung của Tổng công ty. Đồng thời, đồng chí cũng có ý kiến chỉ đạo, giao nhiệm vụ trong năm 2020 và định hướng cho sự phát triển của Sông Cấm với các chỉ tiêu về SXKD rất cụ thể.

Khen thưởng các tập thể và cá nhân có những thành tích xuất sắc trong năm 2019

Trong chương trình Hội nghị tổng kết, Hội nghị đã biểu dương, khen thưởng các tập thể và cá nhân có những thành tích xuất sắc trong năm 2019. Tại Hội nghị Tổng giám đốc và Chủ tịch Công đoàn Công ty đã ký kết Thỏa ước lao động Tập thể năm 2020 và giao ước thi đua về đảm bảo ATLĐ-PCCC năm 2020.

Tổng giám đốc và Chủ tịch Công đoàn ký Thỏa ước lao động năm 2020 và giao ước thi đua

Bước vào năm 2020, tuy còn nhiều khó khăn nhưng với tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo và tích cực công tác của toàn thể CBCNV; Công ty CP đóng tàu Sông Cấm tin tưởng sẽ hoàn thành toàn diện tất cả kế hoạch, nhiệm vụ được giao trong năm 2020.

Nguồn tin: (SC)

 

 

 

Nội dung liên quan


blog image

16-08-2018

Toàn văn Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Toàn văn Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

blog image

16-08-2018

Nghị quyết Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần đóng tàu Sông Cấm

Nghị quyết Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần đóng tàu Sông Cấm