Lễ phát động thi đua hoàn thành kế hoạch SXKD Quý IV và cả năm 2018

Để tạo khí thế thi đua sôi nổi, phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo của mỗi tập thể, cá nhân thiết thực lập thành tích chào mừng các sự kiện trọng đại của Thành phố và Đất nước.

 Đồng chí Đàm Quang Trung - Tổng giám đốc Công ty

Ngày 22/9/2018, Công ty cổ phần đóng tàu Sông Cấm tổ chức Lễ phát động đợt thi đua quý IV năm 2018 trong toàn thể CB-CNV trong Công ty với các chỉ tiêu cụ thể như sau:

1. Về sản xuất kinh doanh:

    - Giá trị Tổng sản lượng:                                           588,5 tỷ đồng.

    - Giá trị doanh thu:                                                    430,8 tỷ đồng.

2.Thực hiện tốt các nhiệm vụ và chỉ tiêu khác trong Công ty.

3. Đảm bảo an toàn, chất lượng, tiến độ, hiệu quả và năng suất lao động.

Đồng chí Hoàng Văn Miền - Chủ tịch Công đoàn Công ty

*/ Nội dung và nhiệm vụ thi đua:

1.Phấn đấu tăng năng suất lao động:

- Thực hiện tốt kỷ luật lao động, nâng cao ngày, giờ công hữu ích và công suất máy móc, thiết bị.   

- Đẩy mạnh phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, thực hành tiết kiệm và phấn đấu đạt chỉ tiêu 160 sáng kiến đã được Hội nghị người lao động năm 2018 thông qua.

2. Đảm bảo chất l­ượng các sản phẩm:

- Thực hiện đúng hệ thống quản lý chất l­ượng Quốc tế  ISO 9001 - 2008 và hệ thống quản lý môi trường Quốc tế 14001 - 2004.

- Thực hiện đúng các quy định về công tác 3 kiểm (Tổ kiểm, PX kiểm và KCS  Công ty kiểm).

3. Đảm bảo an toàn lao động, phòng chống cháy nổ trong toàn Công ty:

a/ Đối với công nhân:

- Phải thực hiện nghiêm các quy định về an toàn:  mang đầy đủ và sử dụng đúng các trang bị phòng hộ lao động cá nhân.

- Chú ý khi làm việc trong hầm tàu, làm việc trên cao, sử dụng điện và các thiết bị cầm tay. Khi làm việc trong hầm phải thực hiện đúng các quy định của Công ty về: phòng hộ cá nhân, đèn chiếu sáng, quạt hút, thông gió, đèn phòng nổ và người cảnh giới...

b/ Đối với bộ phận quản lý, kiểm tra:

- Tăng cường công tác tuyên truyền cho đợt thi đua.

- Chỉ bố trí sản xuất khi đảm bảo an toàn.

- Phòng TC - HC, phòng Điều độ sản xuất, phòng An toàn, Công đoàn các Phân xư­ởng và Mạng l­ưới an toàn vệ sinh viên thư­ờng xuyên kiểm tra, nhắc nhở CBCNV không vi phạm các quy định về an toàn.

4. Chăm lo đời sống CBCNV:

- Thường xuyên quan tâm đến điều kiện làm việc của CB CNV.

- Chú ý đến chất lư­ợng bữa cơm ca, bữa ăn giữa giờ giải lao, các món ăn luôn được thay đổi cho phù hợp và đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

-  Quan tâm đến tiền lương và tiền thưởng cho CB CNV.

- Đẩy mạnh các hoạt động văn hóa thể thao. Vận động CB CNV thực hiện tốt tiêu chí và nếp sống văn hóa doanh nghiệp trong Công ty.

(Nguồn tin:SC)

Nội dung liên quan


blog image

16-08-2018

Toàn văn Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Toàn văn Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

blog image

16-08-2018

Nghị quyết Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần đóng tàu Sông Cấm

Nghị quyết Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần đóng tàu Sông Cấm