Thông báo nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, ngày Chiến thắng và ngày Quốc tế Lao động năm 2019

Công ty Cổ phần đóng tàu Sông Cấm thông báo lịch nghỉ lễ Giổ Tổ Hùng Vương, ngày Chiến thắng 30/04/2019 và ngày Quốc tế Lao động 01/05/2019

Nguồn tin: (SC)

 

Nội dung liên quan


blog image

16-08-2018

Toàn văn Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Toàn văn Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

blog image

16-08-2018

Nghị quyết Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần đóng tàu Sông Cấm

Nghị quyết Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần đóng tàu Sông Cấm