Chính sách & Mục tiêu

 

Là một doanh nghiệp có truyền thống và uy tín trong ngành công nghiệp tàu thủy Việt Nam, Công ty đã đóng mới và sữa chữa nhiều tàu trong và ngoài nước. Với trang thiết bị hiện đại cùng với đội ngũ quản lý sản xuất chuyên nghiệp, kỹ thuật lành nghề Công ty đã tạo ra những sản phẩm có chất lượng cao, tiến độ giao hàng đảm bảo nhằm đáp ứng các yêu cầu của khách hàng.

Tất cả các sản phẩm đóng mới đều thỏa mãn các tiêu chuẩn kỹ thuật dưới sự giám sát của Đăng kiểm Việt Nam và Đăng kiểm nước ngoài (như ĐK BV, Lloyds…), đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, chất lượng và mỹ thuật, trang bị hàng hải hiện đại được khách hàng trong và ngoài nước tín nhiệm.

Để khách hàng đến với Công ty cổ phần Đóng tàu Sông Cấm là đến với sản phẩm của lòng tin và chất lượng cho nên chính sách chất lượng của Công ty luôn chú trọng và đề cao nhân tố con người, lấy năng lực trình độ, ý thức của cán bộ công nhân viên làm thước đo cho mọi sự thành công, cùng với phương châm làm đúng ngay từ ban đầu, làm tốt hơn lần trước, đảm bảo chất lượng, tiến độ và an toàn. Các hệ thống quản lý quốc tế đang được áp dụng tại Công ty:

- Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001-2015

- Hệ thống quản lý môi trường ISO 14001-2015

- Hệ thống quản lý sức khỏe ISO 45001-2018

+ Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001-2015:

1.Nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, năng lực cạnh tranh từ ngày 28 tháng 09 năm 2003, Công ty đã triển khai và duy trì áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001: quy trình sản xuất được chuẩn hóa, sản phẩm được cải tiến chất lượng đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của khách hàng.

2. Hệ thống quản lý môi trường ISO 14001-2015:

Với định hướng phát triển các sản phẩm, sản xuất thân thiện môi trường để tạo dựng và khẳng định hình ảnh một doanh nghiệp có trách nhiệm với môi trường, với cộng đồng và hướng đến phát triển bền vững, Công ty đã xây dựng và duy trì áp dụng HTQLMT từ ngày 02 tháng 05 năm 2008

3. Hệ thống quản lý về an toàn và sức khỏe nghề nghiệp ISO 45001- 2018: Đối với Công ty, con người là tài sản có giá trị nhất, vì vậy kiến tạo một môi trường làm việc an toàn, đảm bảo sức khỏe cho CBCNV và các bên liên quan luôn là nhiệm vụ hàng đầu của Công ty; hệ thống này được áp dụng từ năm 2019.

Nguồn tin: (SC)