Tin tức & Sự kiện


blog
09/11/2021 - Quan hệ cổ đông Công bố đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính kết ...

Công ty Cổ phần Đóng tàu Sông Cấm trân trọng công bố tới Quý Cổ đông thông tin Công ty TNHH Kiểm toá...

blog
19/10/2021 - Báo cáo tài chính Công bố Báo cáo Tài chính quý III - 2021...

Công ty Cổ phần Đóng tàu Sông Cấm trân trọng công bố tới Quý Cổ đông Báo cáo tài chính quý III năm 2...

blog
10/08/2021 - Quan hệ cổ đông Công bố Báo cáo tài chính bán niên năm 2021...

Công ty cổ phần đóng tàu Sông Cấm công bố Báo cáo bán niên năm 2021...

Sản phẩm - Dự án


Giới thiệu Công ty


Hạ thủy tàu kéo RSD Tug 2513 E                                      Lễ đặt ky tàu ASD 3413 ICE

      

Lễ đặt ky tàu RSD Tug 2513 - E - 01.                                Lịch sử Công ty Cổ phần Đóng tàu Sông Cấm

      

 

 

Liên hệ nhanh

Thông tin cần biết


blog
09/07/2020 - Hợp tác quốc tế Tổ chức Lễ Đặt ky tàu kéo RSD Tug 2513 - E

Thực hiện hợp đồng ký kết giữa Tập đoàn Damen – Hà Lan và Công ty cổ phần đóng tàu Sông Cấm. Ngày 7/7/2020, Công ty CP đóng tàu Sông Cấm đã tổ chức Lễ đặt ky tàu kéo RSD Tug 2513 – E – 01.

blog
09/11/2021 - Quan hệ cổ đông Công bố đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2021

Công ty Cổ phần Đóng tàu Sông Cấm trân trọng công bố tới Quý Cổ đông thông tin Công ty TNHH Kiểm toán TTP là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2021