Tin tức & Sự kiện


blog
10/04/2024 - Quan hệ cổ đông Thông báo số 86/TB-SC, ngày 10/04/2024 gửi Tổng Công ty Lưu ký và...

Thông báo số 86/TB-SC, ngày 10/04/2024 gửi Tổng Công ty Lưu ký và bù trừ Chứng khoán Việt Nam, về ng...

blog
04/04/2024 - Quan hệ cổ đông Thông báo số 18/TB-HĐQT ngày 04/04/2024 về việc chi trả cổ tức nă...

Công ty cổ phần đóng tàu Sông Cấm trân trọng thông báo về việc chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền tới...

blog
02/04/2024 - Quan hệ cổ đông Thông báo về công tác cán bộ của Công ty...

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đóng tàu Sông Cấm trân trọng thông báo về việc nghỉ việc hưởng chế...

Sản phẩm - Dự án


Giới thiệu Công ty


Hạ thủy sà lan chở dầu - YN 522825

Hạ thủy tàu kéo RSD Tug 2513 E                                      Lễ đặt ky tàu ASD 3413 ICE

      

Lễ đặt ky tàu RSD Tug 2513 - E - 01.                                Lịch sử Công ty Cổ phần Đóng tàu Sông Cấm

      

Tài liệu cổ đông

Đièu lệ Tải về

 

Liên hệ nhanh

Thông tin cần biết


blog
08/09/2023 - Hợp tác quốc tế Sáng ngày 07/9/2023, Công ty cổ phần đóng tàu Sông Cấm đã tổ chức bàn giao sà lan chở dầu Wolverine Spirit 01 – YN522825 đóng mới cho Tập đoàn Wolverine Terminals- Canada.

Sáng ngày 07/9/2023 tại Thành phố Hải Phòng, Công ty cổ phần đóng tàu Sông Cấm đã tổ chức bàn giao sà lan chở dầu Wolverine Spirit 01 – YN522825 đóng mới cho Tập đoàn Wolverine Terminals- C

blog
10/04/2024 - Quan hệ cổ đông Thông báo số 86/TB-SC, ngày 10/04/2024 gửi Tổng Công ty Lưu ký và bù trừ Chứng khoán Việt Nam, về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức năm 2023 bằng tiền

Thông báo số 86/TB-SC, ngày 10/04/2024 gửi Tổng Công ty Lưu ký và bù trừ Chứng khoán Việt Nam, về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức năm 2023 bằng tiền

blog
08/05/2021 - Tin Tuyển dụng Thông báo Tuyển dụng 2021

Công ty Cổ phần Đóng tàu Sông Cấm thông báo tuyển dụng năm 2021