Tin tức & Sự kiện


blog
23/05/2024 - Thông cáo báo chí Ông Phạm Văn Trọng được bổ nhiệm làm Phó Tổng giám đốc Công ty, k...

Ngày 23 tháng 05 năm 2024, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đóng tàu Sông Cấm đã ký quyết định bổ n...

blog
17/04/2024 - Quan hệ cổ đông Công ty cổ phần đóng tàu Sông Cấm công bố thông tin Báo cáo tài c...

Công ty cổ phần đóng tàu Sông Cấm công bố thông tin Báo cáo tài chính quý 1 năm 2024 tới các quý cổ ...

blog
13/04/2024 - Quan hệ cổ đông Thông báo số 1592/TB-VSDC của Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng...

Thông báo số 1592/TB-VSDC của Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam về ngày đăng ký cuố...

Sản phẩm - Dự án


Giới thiệu Công ty


Hạ thủy sà lan chở dầu - YN 522825

Hạ thủy tàu kéo RSD Tug 2513 E                                      Lễ đặt ky tàu ASD 3413 ICE

      

Lễ đặt ky tàu RSD Tug 2513 - E - 01.                                Lịch sử Công ty Cổ phần Đóng tàu Sông Cấm

      

Tài liệu cổ đông

Đièu lệ Tải về

 

Liên hệ nhanh

Thông tin cần biết


blog
08/09/2023 - Hợp tác quốc tế Sáng ngày 07/9/2023, Công ty cổ phần đóng tàu Sông Cấm đã tổ chức bàn giao sà lan chở dầu Wolverine Spirit 01 – YN522825 đóng mới cho Tập đoàn Wolverine Terminals- Canada.

Sáng ngày 07/9/2023 tại Thành phố Hải Phòng, Công ty cổ phần đóng tàu Sông Cấm đã tổ chức bàn giao sà lan chở dầu Wolverine Spirit 01 – YN522825 đóng mới cho Tập đoàn Wolverine Terminals- C

blog
23/05/2024 - Thông cáo báo chí Ông Phạm Văn Trọng được bổ nhiệm làm Phó Tổng giám đốc Công ty, kể từ ngày 23/05/2024

Ngày 23 tháng 05 năm 2024, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đóng tàu Sông Cấm đã ký quyết định bổ nhiệm Ông Phạm Văn Trọng làm Phó Tổng giám đốc Công ty trong thời hạn 05 năm kể từ ngày ký

blog
08/05/2021 - Tin Tuyển dụng Thông báo Tuyển dụng 2021

Công ty Cổ phần Đóng tàu Sông Cấm thông báo tuyển dụng năm 2021