Tin tức & Sự kiện


blog
13/09/2023 - Quan hệ cổ đông Công bố thông tin bổ sung Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2023...

Do sơ suất trong việc soạn thảo Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2023 ngày 24/7/2023 đã công bố thôn...

blog
08/09/2023 - Hợp tác quốc tế Sáng ngày 07/9/2023, Công ty cổ phần đóng tàu Sông Cấm đã tổ ch...

Sáng ngày 07/9/2023 tại Thành phố Hải Phòng, Công ty cổ phần đóng tàu Sông Cấm đã tổ chức bàn giao...

blog
30/08/2023 - Quan hệ cổ đông Công bố thông tin bổ nhiệm lại có thời hạn ông Phan Đình Lượng gi...

Công bố thông tin bổ nhiệm lại có thời hạn ông Phan Đình Lượng, sinh ngày 09 tháng 10 năm 1965 giữ c...

Sản phẩm - Dự án


Giới thiệu Công ty


Hạ thủy sà lan chở dầu - YN 522825

Hạ thủy tàu kéo RSD Tug 2513 E                                      Lễ đặt ky tàu ASD 3413 ICE

      

Lễ đặt ky tàu RSD Tug 2513 - E - 01.                                Lịch sử Công ty Cổ phần Đóng tàu Sông Cấm

      

Tài liệu cổ đông

Đièu lệ Tải về

 

Liên hệ nhanh

Thông tin cần biết


blog
08/09/2023 - Hợp tác quốc tế Sáng ngày 07/9/2023, Công ty cổ phần đóng tàu Sông Cấm đã tổ chức bàn giao sà lan chở dầu Wolverine Spirit 01 – YN522825 đóng mới cho Tập đoàn Wolverine Terminals- Canada.

Sáng ngày 07/9/2023 tại Thành phố Hải Phòng, Công ty cổ phần đóng tàu Sông Cấm đã tổ chức bàn giao sà lan chở dầu Wolverine Spirit 01 – YN522825 đóng mới cho Tập đoàn Wolverine Terminals- C

blog
13/09/2023 - Quan hệ cổ đông Công bố thông tin bổ sung Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2023

Do sơ suất trong việc soạn thảo Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2023 ngày 24/7/2023 đã công bố thông tin theo quy định, chúng toi xin bổ sung thêm một số thông tin vào báo cáo quản trị 6 th

blog
08/05/2021 - Tin Tuyển dụng Thông báo Tuyển dụng 2021

Công ty Cổ phần Đóng tàu Sông Cấm thông báo tuyển dụng năm 2021