Tin tức & Sự kiện


blog
26/07/2021 - Tin tức & Sự kiện Thông báo Tuyển dụng năm 2021...

Công ty Cổ phần Đóng Tàu Sông Cấm Thông báo Tuyển dụng các vị trí sau: Kỹ sư vỏ; Kỹ sư máy tàu thủy;...

blog
20/07/2021 - Quan hệ cổ đông Công bố Báo cáo tài chính Quý II năm 2021...

Công ty Cổ phần Đóng tàu Sông Cấm trân trọng công bố tới Quý Cổ đông Báo cáo tài chính quý II năm 20...

blog
02/07/2021 - Tin tức & Sự kiện Lễ đặt ky tàu phá băng ASD - 3413 ICE YN02/03...

Ngày 24/06/2021 SC tổ chức thành công lễ đặt ky cho 2 con tàu phá băng ASD - 3413 ICE YN02/03...

Sản phẩm - Dự án


Giới thiệu Công ty


Lễ đặt ky tàu ASD 3413 ICE

Lễ đặt ky tàu RSD Tug 2513 - E - 01.

 

Lịch sử Công ty Cổ phần Đóng tàu Sông Cấm

 

Liên hệ nhanh

Thông tin cần biết


blog
09/07/2020 - Hợp tác quốc tế Tổ chức Lễ Đặt ky tàu kéo RSD Tug 2513 - E

Thực hiện hợp đồng ký kết giữa Tập đoàn Damen – Hà Lan và Công ty cổ phần đóng tàu Sông Cấm. Ngày 7/7/2020, Công ty CP đóng tàu Sông Cấm đã tổ chức Lễ đặt ky tàu kéo RSD Tug 2513 – E – 01.

blog
20/07/2021 - Quan hệ cổ đông Công bố Báo cáo tài chính Quý II năm 2021

Công ty Cổ phần Đóng tàu Sông Cấm trân trọng công bố tới Quý Cổ đông Báo cáo tài chính quý II năm 2021