Tin tức & Sự kiện


blog
20/11/2023 - Thông cáo báo chí Công bố đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính kết ...

Công bố đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023...

blog
25/10/2023 - Quan hệ cổ đông Công bố Nghị quyết số 20/NQ-HĐQT ngày 25/10/2023 về việc thông qu...

Công bố Nghị quyết số 20/NQ-HĐQT ngày 25/10/2023 về việc thông qua giao dịch với các bên liên quan...

blog
17/10/2023 - Quan hệ cổ đông Công bố báo cáo tài chính quý III năm 2023...

Công ty Cổ phần Đóng tàu Sông Cấm trân trọng công bố tới Quý Cổ đông Báo cáo tài chính quý III năm 2...

Sản phẩm - Dự án


Giới thiệu Công ty


Hạ thủy sà lan chở dầu - YN 522825

Hạ thủy tàu kéo RSD Tug 2513 E                                      Lễ đặt ky tàu ASD 3413 ICE

      

Lễ đặt ky tàu RSD Tug 2513 - E - 01.                                Lịch sử Công ty Cổ phần Đóng tàu Sông Cấm

      

Tài liệu cổ đông

Đièu lệ Tải về

 

Liên hệ nhanh

Thông tin cần biết


blog
08/09/2023 - Hợp tác quốc tế Sáng ngày 07/9/2023, Công ty cổ phần đóng tàu Sông Cấm đã tổ chức bàn giao sà lan chở dầu Wolverine Spirit 01 – YN522825 đóng mới cho Tập đoàn Wolverine Terminals- Canada.

Sáng ngày 07/9/2023 tại Thành phố Hải Phòng, Công ty cổ phần đóng tàu Sông Cấm đã tổ chức bàn giao sà lan chở dầu Wolverine Spirit 01 – YN522825 đóng mới cho Tập đoàn Wolverine Terminals- C

blog
20/11/2023 - Thông cáo báo chí Công bố đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023

Công bố đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023

blog
08/05/2021 - Tin Tuyển dụng Thông báo Tuyển dụng 2021

Công ty Cổ phần Đóng tàu Sông Cấm thông báo tuyển dụng năm 2021