Tin tức & Sự kiện


blog
13/01/2021 - Quan hệ cổ đông Nghị Quyết và Kế hoạch về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thườn...

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đóng tàu Sông Cấm trân trọng thông báo tới quý cổ đông Nghị Quyết ...

blog
12/01/2021 - Quan hệ cổ đông Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đạ...

Công ty cổ phần đóng tàu Sông Cấm gửi Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự...

blog
19/10/2020 - Thông cáo báo chí Công bố báo cáo tài chính Quý III năm 2020...

Công ty cổ phần đóng tàu Sông Cấm trân trọng công bố Báo cáo tài chính Quý III năm 2020...

Sản phẩm - Dự án


Giới thiệu Công ty


Lễ đặt ky tàu RSD Tug 2513 - E - 01.

 

Lịch sử Công ty Cổ phần Đóng tàu Sông Cấm

 

Liên hệ nhanh

Thông tin cần biết


blog
09/07/2020 - Hợp tác quốc tế Tổ chức Lễ Đặt ky tàu kéo RSD Tug 2513 - E

Thực hiện hợp đồng ký kết giữa Tập đoàn Damen – Hà Lan và Công ty cổ phần đóng tàu Sông Cấm. Ngày 7/7/2020, Công ty CP đóng tàu Sông Cấm đã tổ chức Lễ đặt ky tàu kéo RSD Tug 2513 – E – 01.

blog
13/01/2021 - Quan hệ cổ đông Nghị Quyết và Kế hoạch về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đóng tàu Sông Cấm trân trọng thông báo tới quý cổ đông Nghị Quyết và kế hoạch về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

blog
15/02/2019 - Tuyển dụng TUYỂN DỤNG NĂM 2019

Công ty cổ phần đóng tàu Sông Cấm thông báo tuyển dụng năm 2019