Tin tức & Sự kiện


07/12/2022 - Tin tức & Sự kiện Công bố danh sách người nội bộ công ty cổ phần đóng tàu Sông Cấm...

Công bố danh sách người nội bộ công ty cổ phần đóng tàu Sông Cấm...

blog
19/07/2022 - Quan hệ cổ đông Công bố Báo cáo Tình hình quản trị công ty 06 tháng đầu năm 2022...

Công ty Cổ phần Đóng tàu Sông Cấm trân trọng công bố tới Quý Cổ đông Báo cáo Tình hình quản trị công...

blog
22/06/2022 - Quan hệ cổ đông Công bố đơn vị kiểm toán TTP soát xét Báo cáo tài chính 06 tháng ...

Công ty Cổ phần Đóng tàu Sông Cấm trân trọng công bố tới Quý Cổ đông Đơn vị Kiểm toán soát xét Báo c...

Sản phẩm - Dự án


Giới thiệu Công ty


Hạ thủy tàu kéo RSD Tug 2513 E                                      Lễ đặt ky tàu ASD 3413 ICE

      

Lễ đặt ky tàu RSD Tug 2513 - E - 01.                                Lịch sử Công ty Cổ phần Đóng tàu Sông Cấm

      

 

 

Liên hệ nhanh

Thông tin cần biết


blog
09/07/2020 - Hợp tác quốc tế Tổ chức Lễ Đặt ky tàu kéo RSD Tug 2513 - E

Thực hiện hợp đồng ký kết giữa Tập đoàn Damen – Hà Lan và Công ty cổ phần đóng tàu Sông Cấm. Ngày 7/7/2020, Công ty CP đóng tàu Sông Cấm đã tổ chức Lễ đặt ky tàu kéo RSD Tug 2513 – E – 01.

blog
19/07/2022 - Quan hệ cổ đông Công bố Báo cáo Tình hình quản trị công ty 06 tháng đầu năm 2022

Công ty Cổ phần Đóng tàu Sông Cấm trân trọng công bố tới Quý Cổ đông Báo cáo Tình hình quản trị công ty 06 tháng đầu năm 2022