Tin tức & Sự kiện


blog
16/05/2023 - Quan hệ cổ đông Công bố thông tin bổ nhiệm người giữ chức vụ Phụ trách quản trị k...

Công bố thông tin bổ nhiệm người giữ chức vụ Phụ trách quản trị kiêm thư ký Công ty...

blog
16/05/2023 - Quan hệ cổ đông Thông báo xác nhận danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán nh...

Công ty CPĐT Sông Cấm công bố Thông báo xác nhận danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán nhận cổ...

blog
16/05/2023 - Tin tức & Sự kiện Thông báo chi trả cổ tức năm 2023 và các năm trước bằng tiền số 1...

Thông báo số 123/TB-HĐQT ngày 15-5-2023 về việc chi trả cổ tức năm 2023 và các năm trước bằng tiền...

Sản phẩm - Dự án


Giới thiệu Công ty


Hạ thủy sà lan chở dầu - YN 522825

Hạ thủy tàu kéo RSD Tug 2513 E                                      Lễ đặt ky tàu ASD 3413 ICE

      

Lễ đặt ky tàu RSD Tug 2513 - E - 01.                                Lịch sử Công ty Cổ phần Đóng tàu Sông Cấm

      

Tài liệu cổ đông

Đièu lệ Tải về

 

Liên hệ nhanh

Thông tin cần biết


blog
18/04/2023 - Hợp tác đầu tư Công ty cổ phần đóng tàu Sông Cấm hạ thủy thành công sà lan chở dầu "WOLVERINE SPIRIT 1" - YN522852

Sáng ngày 14/4/2023 tại Thành phố Hải Phòng, Công ty cổ phần đóng tàu Sông Cấm đã tổ chức thành công Lễ hạ thuỷ sà lan chở dầu Wolverine Spirit 01 – YN522825 đóng mới cho Tập đoàn Wolverine

blog
19/05/2023 - Thông cáo báo chí TÀI LIỆU LIÊN QUAN CỔ ĐÔNG

Các quý cổ đông quan tâm có thể truy cập vào trang này để tải tài liệu về

blog
08/05/2021 - Tin Tuyển dụng Thông báo Tuyển dụng 2021

Công ty Cổ phần Đóng tàu Sông Cấm thông báo tuyển dụng năm 2021