Công bố báo cáo tài chính quý II - 2019

Công ty Cổ phần Đóng tàu Sông Cấm trân trọng công bố bản Báo cáo tài chính Quý II năm 2019 tới các quý cổ đông

Tải về file pdf

Xem các báo cáo tài chính trong năm 2019

 

Nguồn tin: (SC)

Nội dung liên quan


blog image

16-08-2018

Toàn văn Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Toàn văn Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

blog image

16-08-2018

Nghị quyết Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần đóng tàu Sông Cấm

Nghị quyết Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần đóng tàu Sông Cấm