Công bố báo cáo tài chính Quý III-2019

Quý cổ đông có thể xem hoặc tải trực tiếp bản Báo cáo tài chính quý III năm 2019 tại đây

Xem báo cáo các quý trước tại đây

 

Nguồn tin: (SC)

Nội dung liên quan


blog image

16-08-2018

Toàn văn Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Toàn văn Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

blog image

16-08-2018

Nghị quyết Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần đóng tàu Sông Cấm

Nghị quyết Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần đóng tàu Sông Cấm