Thông báo về việc chi trả cổ tức năm 2018

Công ty Cổ phần Đóng tàu Sông Cấm trân trọng gửi tới Quý Cổ đông Thông báo về việc chi trả cổ tức năm 2018 như sau

Tải toàn bộ nội dung về tại đây!

Nguồn tin:(SC)

Nội dung liên quan


blog image

16-08-2018

Toàn văn Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Toàn văn Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

blog image

16-08-2018

Nghị quyết Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần đóng tàu Sông Cấm

Nghị quyết Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần đóng tàu Sông Cấm