Công bố thông tin bổ sung Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2023

Do sơ suất trong việc soạn thảo Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2023 ngày 24/7/2023 đã công bố thông tin theo quy định, chúng toi xin bổ sung thêm một số thông tin vào báo cáo quản trị  6 tháng đầu năm 2023 như file đính kèm công bố 231/SC - TCHC:

Tải về toàn bộ công bố thông tin tại đây!

Nguồn tin: SC

Nội dung liên quan


blog image

16-08-2018

Báo cáo thường niên năm 2017

Báo cáo thường niên năm 2017

blog image

16-08-2018

Toàn văn Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Toàn văn Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018