Đoàn giám sát văn phòng Trung Ương Đảng làm việc với SBIC

Chiều 14/8, Đoàn giám sát việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII của Văn phòng Trung ương Đảng do đồng chí Bùi Văn Thạch, Phó chánh Văn phòng làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc tại Tổng công ty Công nghiệp tàu thuỷ (SBIC).

Tại buổi làm việc, đồng chí Bùi Văn Thạch đã quán triệt mục đích, yêu cầu đồng thời chỉ đạo nội dung của đoàn giám sát việc thực hiện các nghị quyết của Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII đồng thời cũng chia sẻ với những khó khăn mà Tổng công ty đang phải vượt qua.

Thay mặt cho Đảng uỷ Tổng công ty, đồng chí Cao Thành Đồng, Uỷ viên Ban Thường vụ, thành viên HĐTV, Quyền Tổng giám đốc đã báo cáo tình hình thực hiện các nghị quyết của Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII.

Cũng tại đây, các đồng chí trong đoàn giám sát của Văn phòng Trung ương Đảng đã đưa ra các câu hỏi, đánh giá, thảo luận về báo cáo của Đảng bộ Tổng công ty Công nghiệp tàu thuỷ-SBIC.

(Nguồn tin:SBIC)

Nội dung liên quan


blog image

31-08-2018

Nâng cao hiệu quả đón khách bằng tàu biển vào cảng Chân Mây - Hướng phát triển bền vững

Nâng cao hiệu quả đón khách bằng tàu biển vào cảng Chân Mây - Hướng phát triển bền vững

blog image

18-09-2018

Đảng ủy Tổng công ty công nghiệp tàu thủy tham dự Hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện chỉ thị 05 của Bộ chính trị

Đảng ủy Tổng công ty công nghiệp tàu thủy tham dự Hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện chỉ thị 05 của Bộ chính trị