Công ty cổ phần đóng tàu Sông Cấm tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020

Ngày 09/07/2020, Công ty cổ phần đóng tàu Sông Cấm đã tiến hành tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020.

Đại hội có sự tham gia của 242 cổ đông sở hữu hoặc được uỷ quyền 61.770.001 cổ phần, chiếm 99.679% cổ phần có quyền biểu quyết dưới sự điều hành của Chủ tịch đoàn gồm Ông Đàm Quang Trung – Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc, Ông Nguyễn Thế Trung – Thành viên HĐQT. 

Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội

Đại hội đã nghe, thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung quan trọng như: thông qua quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020, thông qua tờ trình về việc miễn nhiệm và  bầu bổ sung ủy viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2018 – 2023 và một số nhiệm vụ quan trọng khác.

Đại hội đã tiến hành công tác bầu cử, thống nhất miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2018 – 2023 đối với Ông Trương Trung Phúc được nghỉ hưởng chế độ hưu trí theo quy định của pháp luật.

Ông Lê Mạnh Trường – Thành viên HĐTV Tổng công ty trao hoa chúc mừng

Ông Trương Trung Phúc – nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2018-2023

nghỉ hưởng chế độ hưu trí.

Đại hội đồng cổ dông bất thường năm 2020 đã bầu bổ sung ông Lê Văn Hải - phó Tổng giám đốc Công ty tham gia Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2018-2023 với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 99,64% số cổ phần có quyền biểu quyết. Hội đồng quản trị công ty đã bầu Ông Lê Văn Hải giữ chức vụ Chủ tịch hội đồng quản trị Công ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018-2023 với tỷ lệ đồng ý là 3/3 phiếu bằng 100%.

Ông Lê Mạnh Trường – Thành viên HĐTV Tổng công ty và Ông Trần Mạnh Hà – Phó Tổng giám đốc Tổng Công Ty trao hoa chúc mừng

Ông Lê Văn Hải – Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2018-2023

Vào hồi 10giờ10 phút cùng ngày, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 Công ty cổ phần đóng tàu Sông Cấm đã kết thúc và thành công tốt đẹp

Quý cổ đông có thể tải về toàn bộ chi tiết Nghị quyết cùng các biên bản tài liệu liên quan đến sự kiện trên theo liên kết dưới đây

 - Toàn văn Nghị quyết và Biên bản tài liệu của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020

Nguồn tin:(SC)

Nội dung liên quan


blog image

16-08-2018

Tài liệu họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2018

Tài liệu họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2018

blog image

16-08-2018

Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018