Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Ngày 24/4/2018 tại Hải phòng, Công ty cổ phần đóng tàu Sông Cấm đã tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Đại hội có sự tham gia của 276 cổ đông sở hữu hoặc được uỷ quyền 61.946.630 cổ phần, chiếm 99,96% cổ phần có quyền biểu quyết dưới sự điều khiển của Chủ tịch đoàn gồm Ông Trương Trung Phúc – Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐQT, Ông Đàm Quang Trung – Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc, Ông Nguyễn Thế Trung – Thành viên HĐQT.

Ông Trương Trung Phúc – Chủ tịch HĐQT Công ty thay mặt đoàn chủ tịch phát biểu  khai mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Thay mặt Ban điều hành, Ông Đàm Quang Trung - Tổng Giám đốc Công ty đã báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và phương hướng, hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 của Công ty, kết quả hoạt động SXKD nhiệm kỳ 2013-2018 và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2018-2023.
 

Năm 2017 tình hình triển khai thực hiện kế hoạch SXKD diễn biến không được thuận lợi như dự kiến ban đầu. Đặc biệt về việc đảm bảo kế hoạch bàn giao tàu và tìm kiếm thêm các hợp đồng đóng mới từ đối tác Damen gặp nhiều khó khăn bởi thị trường đóng tàu trên thế giới tiếp tục suy giảm do thị trường vận tải biển suy thoái kéo dài.

- Áp lực cạnh tranh trên thị trường đóng tàu ngày càng gay gắt. Năm 2017, giá đóng mới tàu trên thế giới suy giảm ở mức thấp hơn mức trung bình 10 năm gần đây. Công ty liên tục phải đối mặt với sức ép giảm giá đóng mới sản phẩm từ phía khách hàng.

Năm 2017, trước tình hình sản xuất kinh doanh có những thuận lợi nhưng không ít khó khăn thách thức, Hội đồng quản trị, Ban điều hành cùng toàn thể người lao động Công ty đã nỗ lực thực hiện nhiều giải pháp, từng bước vượt qua khó khăn giữ vững và ổn định sản xuất.

+ Giá trị sản lượng thực hiện                         : 586 tỷ đồng = 100,17% kế hoạch năm.

+ Giá trị doanh thu thuần thực hiện             : 411 tỷ đồng = 100,24% kế hoạch năm

+ Thu nhập bình quân người lao động         :   8,5 triệu đ/người/tháng.

Từ tình hình thực tiễn năm 2017, trên cơ sở số liệu khảo sát thị trường cũng như kế hoạch đăng ký sản phẩm từ phía đối tác, Công ty cổ phần đóng tàu Sông Cấm đặt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 với các chỉ tiêu cụ thể:

- Giá trị tổng sản lượng phấn đấu đạt:             588 tỷ đồng

- Giá trị doanh thu phấn đấu đạt:                     417 tỷ đồng

 - Thu nhập bình quân phấn đấu đạt:         trên 9 triệu đồng/người/tháng.

 

Về dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2017, Ông Cao Thành Đồng – Thành viên HĐTV – Quyền Tổng giám đốc Tổng công ty công nghiệp tàu thuỷ.

Ông Cao Thành Đồng đánh giá cao sự đoàn kết, nhất trí, năng động của tập thể Ban Lãnh đạo, Cán bộ công nhân viên mặc dù trong năm 2017 hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty gặp nhiều khó khăn nhưng đã đoàn kết, từng bước vượt qua và đạt được những kết quả tốt đẹp.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 đã nhất trí thông qua các nội dung đệ trình của HĐQT với những nội dung quan trọng sau:

1. Báo cáo của Ban điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 và phương hướng thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018. Kết quả hoạt động SXKD nhiệm kỳ 2013-2018 và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2018-2023.

2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018. Kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2013-2018 và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2018-2023.

3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018. Kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2013-2018 và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2018-2023. Đề xuất đơn vị kiểm toán năm 2018.

4. Báo cáo tài chính và phương án phân phối lợi nhuận năm 2017, dự kiến mức lợi nhuận và chia cổ tức năm 2018.

5. Tờ trình phê duyệt mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2018

6. Đề xuất đơn vị kiểm toán năm 2018.

7. Bầu các thành viên tham gia HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2018-2023.

 

Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2018-2023Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2018 - 2023

Vào hồi 11giờ30 phút cùng ngày, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần đóng tàu Sông Cấm đã kết thúc và thành công tốt đẹp. Tập thể Ban Lãnh đạo và Cán bộ công nhân viên Công ty xác định năm 2018 sẽ có nhiều khó khăn, thử thách trong thực hiện các mục tiêu kinh doanh nhưng với bề dày lịch sử 59 năm hình thành và phát triển, Công ty sẽ không ngừng phát huy truyền thống anh hùng, đoàn kết, năng động, sáng tạo, phát huy nội lực, nắm bắt thời cơ để vượt qua khó khăn, ổn định sản xuất thực hiện thành công các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2018.

(Nguồn tin: SC)

Nội dung liên quan


blog image

16-08-2018

Tài liệu họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2018

Tài liệu họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2018

blog image

16-08-2018

Toàn văn Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Toàn văn Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018