HỘI NGHỊ TỔNG KẾT NĂM 2022 VÀ HỘI NGHỊ ĐẠI BIỂU NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2023

Ngày 13/01/2023, Công ty cổ phần đóng tàu Sông Cấm đã tổ chức thành công Hội nghị tổng kết các mặt công tác năm 2022 và Hội nghị đại biểu người lao động năm 2023.

                                                      Đoàn chủ tịch điều hành Hội nghị

Về dự và chỉ đạo Hội nghị có Đ/c Vũ Anh Tuấn – Bí thư Đảng uỷ - Chủ tịch Hội đồng thành viên - Tổng công ty công nghiệp tàu thủy, các Đồng chí đại diện Ban Lãnh đạo điều hành, các ban chuyên môn của Đảng ủy, Công đoàn, Đoàn Thanh niên Tổng công ty công nghiệp tàu thủy và 140 đại biểu đại diện cho 829 CBCNV Công ty đã về dự.

Tại Hội nghị, thay mặt đoàn chủ tịch Đ/c Đàm Quang Trung – Bí thư Đảng ủy,  Tổng giám đốc Công ty đã báo cáo tổng kết các mặt hoạt động và kết quả của Công ty đã đạt được trong năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ của Công ty năm 2023.

Trong năm 2022, được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao, kịp thời của Lãnh đạo Tổng công ty công nghiệp tàu thủy cùng sự đoàn kết, nỗ lực của toàn thể CBCNV, Công ty đã hoàn thành toàn diện tất cả các chỉ tiêu được giao từ đầu năm.

 

Về phương hướng, nhiệm vụ năm 2023, với phương châm hành động: đoàn kết, phát huy nội lực, khắc phục khó khăn, phát triển sản xuất và đảm bảo tuyệt đối về công tác an toàn, Công ty đặt mục tiêu thực hiện kế hoạch SXKD năm 2023 với các chỉ tiêu về giá trị sản lượng, giá trị doanh thu duy trì ổn định và phấn đấu vượt năm 2022, đảm bảo việc làm cho toàn bộ 100% CBCNV.

 Phát biểu tại Hội nghị, Đ/c Vũ Anh Tuấn – Bí thư Đảng uỷ - Chủ tịch Hội đồng thành viên - Tổng công ty công nghiệp tàu thủy đã biểu dương những thành tích mà Công ty đã đạt được trong năm qua và ghi nhận sự đóng góp của toàn thể CBCNV Công ty vào thành tích chung của Tổng công ty. Đồng thời, đồng chí cũng có ý kiến chỉ đạo, giao nhiệm vụ cho Công ty trong năm 2023 và định hướng cho sự phát triển của Sông Cấm trong các năm tiếp theo.

Trong chương trình Hội nghị tổng kết, Hội nghị đã biểu dương, khen thưởng các tập thể và cá nhân có những thành tích xuất sắc trong năm 2022.

Tại Hội nghị Tổng giám đốc và Chủ tịch Công đoàn Công ty đã ký kết giao ước thi đua về đảm bảo AT-VSLĐ-PCCC năm 2023.

Bước vào năm 2023, tuy còn nhiều khó khăn nhưng với tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo và tích cực công tác của toàn thể CBCNV; Công ty CP đóng tàu Sông Cấm tin tưởng sẽ hoàn thành toàn diện tất cả kế hoạch, nhiệm vụ được giao trong năm 2023.

Nguồn tin: (SC)

 

Nội dung liên quan


blog image

16-08-2018

Tài liệu họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2018

Tài liệu họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2018

blog image

16-08-2018

Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018