Thông báo chi trả cổ tức năm 2023 và các năm trước bằng tiền số 123/TB-HĐQT

Trân trọng thông báo tới các quý cổ đông về việc chi trả cổ tức năm 2023 và các năm trước bằng tiền

Tải về toàn văn thông báo

Tải về mẫu giấy đề nghị chuyển khoản

Nguồn tin: SC

Nội dung liên quan


blog image

16-08-2018

Tài liệu họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2018

Tài liệu họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2018

blog image

16-08-2018

Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018