Thông báo tạm hoãn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần đóng tàu Sông Cấm

Công ty cổ phần đóng tàu Sông Cấm trân trọng gửi tới Quý Cổ đông thông báo tạm hoãn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Nguồn tin:(SC)

 

Nội dung liên quan


blog image

16-08-2018

Tài liệu họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2018

Tài liệu họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2018

blog image

16-08-2018

Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018