Công bố thông tin thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh

Ngày 26/06/2023, Công ty đã nhận được Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số 0200168673 đăng ký lần đầu ngày 29/04/2008, đăng ký thay đổi lần thứ 7 ngày 23/6/2023 và giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp số 26635/23 của Sở Kế hoạch Đầu tư thành phố Hải Phòng.

Nay Công ty CPĐT Sông Cấm Công bố thông tin thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh

Tải về nội dung công bố tại đây

Tài liệu liên quan cổ đông

Nguồn tin: SC

Nội dung liên quan


blog image

16-08-2018

Tài liệu họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2018

Tài liệu họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2018

blog image

16-08-2018

Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018